Prime Ministers of India भारत के विभिन्न प्रधान मंत्री

1. Jawahar Lal Nehru जवाहर लाल नेहरू from 15 Aug 1947 to 27 May 1964 2. Guzarilal Nanda गुर्जारीलाल नंदा from 27 May 1964 to 9 Jun 1964 3. Lal … Read More “Prime Ministers of India भारत के विभिन्न प्रधान मंत्री”